login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie UKKS Oriens Chojnów - nowy sponsor

(szerokość: 150 / wysokość: 150)

... mówimy o tym głośno... Mamy To!

(szerokość: 699 / wysokość: 431)

Przedstawiamy Państwu ofertę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 5924m2, położonej w gminie
Zagrodno – obręb Brochocin, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 328. Nieruchomość oznaczona w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno symbolem R - tereny rolne.
Działka objęta sprzedażą stanowi grunt orny RIVb, uprawiany, utrzymywany w dobrej kulturze.


                             Doświadczenie trenerów, zaangażowanie i gospodarność działaczy, a przede wszystkim zapał i wytrwałość zawodników sprawiają, że Klub Kolarski
                             Stowarzyszenie ORIENS plasuje się w czołówce klubów kolarskich Dolnego Śląska (obecnie na 3 miejscu w klasyfikacji klubów na Dolnym Śląsku,
                             spośród 18).

                             Liczba trenujących w klubie zawodników z każdym rokiem rośnie, obecnie jest to liczba 28 zawodników i zawodniczek w 7 kategoriach wiekowych
                             w dwóch sekcjach: mtb i szosa.

                             Liczne sukcesy na zawodach wojewódzkich jak i ogólnopolskich świadczą o talencie, wielkiej pasji i sercu do kolarstwa zawodników, którzy poświęcają
                             się w całości temu co robią.

                             Naszym celem jest stworzenie silnego klubu, którego trzon będą zapewniać najmłodsi jego wychowankowie, którzy w przyszłości zasilą szeregi być
                             może nawet kadry narodowej. Mając na uwadze ten fakt pragniemy, by udział młodych ludzi w imprezach sportowych miał również wpływ na
                             kształtowanie się ich postaw duchowych i moralnych.

                             Wszelkich szczegółów dotyczących akcji udziela:
                             Waldemar Łysyganicz, tel. 605 487 562
                             Alicja Marciniec, tel. 515 400 844


Nasz klub otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach programu "Klub".


  SPONSORZY i PARTNERZY   NASI PRZYJACIELE (szerokość: 350 / wysokość: 200)  (szerokość: 350 / wysokość: 200)
(szerokość: 350 / wysokość: 200)
 (szerokość: 350 / wysokość: 200)
 (szerokość: 350 / wysokość: 200)  (szerokość: 350 / wysokość: 200)
 (szerokość: 350 / wysokość: 200) (szerokość: 350 / wysokość: 200)
   
   


Oferta sponsorowania Uczniowskiego Klubu Kolarskiego (4.36 Mb)

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przedstawioną ofertą prosimy o kontakt z przedstawicielami klubu:


Jerzy Turowski Waldemar Łysyganicz Alicja Marciniec

tel. 691 927 935 tel. 661 619 982 tel. 515 400 844


Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz

Herb miasta do scrolla (szerokość: 30 / wysokość: 30)  Nasz klub działa dzięki dotacji z Urzędu Miasta Chojnowa.
Herb miasta do scrolla (szerokość: 30 / wysokość: 30) Nasz klub otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Klub".