Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie
                                    "ORIENS" Chojnów

Gimnazjum nr. 2
59-225 Chojnów, ul. S. Konarskiego 4
e-mail: oriens-chojnow@wp.pl


Waldemar Łysyganicz.     tel. 661 619 982

Jerzy Turowski,    tel. 691 927 935


NIP 691 251 18 22,    REGON 362 452 121,         KRS  0000 574 126


Nr rachunku:
Bank Spółdzielczy w Chojnowie
02 8644 0000 0015 4282 2000 0010