Skład zarządu:

Jerzy  Turowski - Prezes Zarządu Klubu

Waldemar  Łysyganicz - V-ce Prezez Zarządu

Stanisław  Rokus   - Skarbnik Klubu
Agata Schmidt - Sekretarz Zarządu

Janusz Jasiński - Członek Zarządu