login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie UKKS Oriens Chojnów - zarząd klubu

Regulamin uczniowskiego Klubu Kolarskiego Stowarzyszenie
"ORIENS" w Chojnowie

§1

UKKS "ORIENS" (zwany dalej Klubem) zrzesza zawodników w oparciu o postanowienie statutu i niniejszego regulaminu.

§2

Warunkami przynależności do Klubu są:
- złożenie deklaracji o chęci przynależności do UKKS "ORIENS",
- zezwolenie rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku osób niepełnoletnich,
- zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie jego postanowień.

§3

1. Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną i rozwój intelektualny.    

W tym celu Klub:
- zapewnia organizację całorocznych zajęć w sekcji kolarskiej,
- zapewnia organizację startów zawodnika w zawodach sportowych.

2. Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych. Podczas zajęć zawodnik zobowiązany jest wypełniać polecenia instruktora i zachowywać się w sposób kulturalny, nie przeszkadzając innym uczestnikom w korzystaniu z tych zajęć.

§4

Miejsce, daty i godziny prowadzenia zajęć treningowych ogłasza trener. W godzinach zajęć odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników zajęć ponosi trener. Rodzice (opiekunowie prawni) osób niepełnoletnich odpowiedzialni są za przyprowadzenie dzieci na zajęcia jak i za odprowadzenie ich po zakończeniu zajęć.
                                                                             
§5

Za powierzone mienie (własność Klubu) odpowiada zawodnik a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice (opiekunowie prawni).

§6

Każdy zawodnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania swojego Klubu, w szczególności poprzez działania i postawy zgodnie z misją i Statutem Klubu oraz etyką sportową i zasadami fair-play.

§7

Zawodnicy, którzy nie przestrzegają regulaminu Klubu, mogą zostać ukarani przez Zarząd zgodnie ze Statutem.

§ 8

W przypadku braku akceptacji regulaminu zawodnikowi przysługuje prawo wystąpienia z Klubu w trybie natychmiastowym.
                                                                                         
§9

Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego Regulaminu.
Skład zarządu:

Jerzy Turowski - Prezes Zarządu Klubu
Waldemar Łysyganicz - V-ce Prezes Zarządu 

lwona Miller - Skarbnik Klubu 
Janusz Jasiński - Sekretarz Zarządu
Alicja Marciniec - Członek Zarządu
Stanisław Rokus - Członek ZarząduHerb miasta do scrolla (szerokość: 30 / wysokość: 30)  Nasz klub działa dzięki dotacji z Urzędu Miasta Chojnowa.
Herb miasta do scrolla (szerokość: 30 / wysokość: 30) Nasz klub otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Klub".